Положення про конкурс ідей контактних скульптур в м.Боярка

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу ідей контактних скульптур в місті Боярка за проєктом «Контактні скульптури. Мрії»
(у рамках конкурсу «БЗкошт. Літо-2021» Фонду Боярської громади)

1. Загальні положення
1.1. Конкурс ідей контактних скульптур проводиться за проєктом «Контактні скульптури. Мрії» у рамках конкурсу проєктів «БЗкошт. Літо-2021» від Благодійної організації «Фонд Боярської громади».
1.2. Відповідальні за конкурс: Оргкомітет БЗкошту (далі – Оргкомітет) та авторка проєкту Марія Кириленко (далі – Автор проєкту).
1.3. Контактні скульптури – це скульптурні твори мистецтва скульптури, близькі до мешканців та гостей населених пунктів, де вони розташовані. Їх розміщують так, щоб було зручно будь-яким чином входити з ними в контакт – торкатися, фотографуватися з ними, сідати поруч (якщо вони оформлені як лавка) тощо.
1.4. Мета конкурсу – створити кейс ідей контактних скульптур для міста Боярка; сприяти формуванню унікального іміджу Боярки.

2. Вимоги до авторів проєктів
2.1. Автором поданої ідеї може бути особа будь-якого віку.
2.2. Якщо автор заявки не досяг повноліття, у формі заявки зазначається повнолітня довірена особа, яка допомагає оформити заявку та відповідає за проєкт в разі перемоги.
2.3. Одна відповідальна особа (приміром, керівник художнього гуртка чи класний керівник) може подати заявки від декількох учнів/членів гуртка, але не більше п’яти.
2.4. Автор проєкту може взяти на себе завдання зібрати та описати будь-яку кількість ідей.

3. Вимоги до подачі ідей контактних скульптур на конкурс
3.1. Ідея має бути викладена згідно з розробленою та оприлюдненою на сайті БЗкошту ФОРМИ ЗАЯВКИ.
3.2. Ідея скульптури не обов’язково має належати авторові заявки, він має право подавати будь-які ідеї, зокрема ті, що вже обговорюються в боярській громаді.
3.3. Не приймаються до конкурсу ідеї конкретних скульптур, запозичені в інших населених пунктах України чи в інших країнах – це може порушувати авторські права та стає на заваді формуванню унікального іміджу Боярки.
3.4. Один заявник має право подати на конкурс не більше п’яти ідей.
3.5. Бажано, щоб заявка супроводжувалася будь-якою картинкою чи фотографією, яка ілюструватиме її при викладенні на сайті БЗкошту.
3.6. Додавання до заявки ескізу контактної скульптури, її моделі чи мініскульптури (або ж її фотографії) може бути додатковою перевагою, але журі оцінює ідею, а не її втілення в малюнку, мініскульптурі тощо.
3.7. Додані до заявки зображення чи мініскульптура в разі виграшу та за умови їх достатньо високої художньої цінності можуть бути за рішенням конкурсної комісії зараховані як візуалізація і оплачені у межах бюджету, виділеного на проєкт.

4. Порядок проведення конкурсу
4.1. Оргкомітет приймає заявку, оцінює її на відповідність Положенню та приймає рішення щодо виставлення заявки на голосування.
4.2. Прийняті до голосування заявки оприлюднюються на сайті БЗкошту.
4.3. Публічне обговорення ідей відбувається в спільноті соціальної мережі Facebook «Боярка. Боярське земляцтво» (надалі – БЗ)
4.4. Підстави для відхилення/коригування заявки:
4.4.1. Запропоноване в заявці місце розташування скульптури не є загальнодоступною територією для мешканців та гостей міста.
4.4.2. Порушення норм моралі в пропонованій ідеї.
4.4.3. Відсутність членства в БЗ.
4.5. Оцінку ідей проводить конкурсна комісія, сформована Оргкомітетом.
4.6. Переможець конкурсу ідей не отримує винагороди. Кошти, передбачені бюджетом конкурсу (5000,00 грн), спрямовуються на виготовлення візуалізації контактної скульптури (скульптур).
4.7. Візуалізація проєкту може бути здійснена у вигляді картини, цифрового зображення чи міні-скульптури, створеної відповідним фахівцем.
4.8. За рішенням журі для візуалізації може бути обрана одна чи більше ідей, якщо буде знайдено виконавця (виконавців) візуалізації в межах призових 5000 грн.
4.9. Рішення про виконавця візуалізації приймає Автор проєкту за погодженням з Оргкомітетом та Конкурсною комісією в рамках бюджету, виділеного на проєкт. Якщо буде подано декілька рівноцінних пропозицій від можливих підрядників на виготовлення візуалізації, допускається обрання виконавця шляхом жеребкування.
4.10. Автор заявки має право вносити зміни (уточнення) в подану ідею у процесі публічного обговорення та у визначені цим Положенням терміни.
4.11.  Долю виготовленої в рамках конкурсу візуалізації ідеї-переможниці вирішує Оргкомітет. На його розсуд картина, мініскульптура чи модель пропонованої контактної скульптури може бути виставлена на аукціон для збору коштів на наступний конкурс чи подарована будь-якій організації, закладу, установі м.Боярка для розміщення в публічному місці.

5. Конкурсна комісія (журі) і порядок голосування
5.1. До конкурсної комісії запрошуються люди, що готові працювати на волонтерських засадах на благо Боярської громади.
5.2. Обов’язковою умовою до членства в конкурсній комісії є присутність в БЗ.
5.3. Кількісний та персональний склад журі визначає Оргкомітет на власний розсуд. До складу журі можуть входити:
– Особи, що мають стосунок до архітектури, образотворчого мистецтва (графіка, малярство, скульптура), вебдизайну;
– Представники постійних донаторів БЗкошту;
– Публічні особи, достатньо відомі в БЗ: громадські діячі, активісти, завсідники БЗ, небайдужі боярчани тощо;
– Особистості, що мають власне оригінальне бачення розвитку міста, почуття гумору тощо;
– Представники Правління Фонду Боярської громади та представники Оргкомітету;
– Представники виконкому БМР, комунальних служб тощо.
5.4. Обговорення проєктів та голосування за ідеї-переможниці відбуваються в тимчасовій закритій групі у Фейсбуку. Результати конкурсу фіксуються скріном голосування, документуються протоколом Фонду Боярської громади та оприлюднюються на сайті БЗкошту.

6. Терміни проведення конкурсу:
6.1. Подача заявок: 10 вересня – 10 жовтня.
6.2. Час на коригування заявок: 10 – 15 жовтня
6.3. Визначення переможців конкурсною комісією: 15 – 20 жовтня
6.4. Створення візуалізації контактної скульптури: 20 жовтня – 14 грудня

7. Конфлікт інтересів
7.1. Оскільки конкурс не передбачає винагороди переможцям, участь у ньому можуть брати всі, включно з представниками Фонду Боярської громади, Оргкомітету БЗкошту та членами конкурсної комісії.
7.2. Якщо член конкурсної комісії одночасно є автором ідеї/ідей контактних скульптур, він не голосує за подану ним ідею/ідеї.
7.3. Подавати свої ідеї можуть також скульптори, вебдизайнери та художники, які потім готові запропонувати свої послуги зі створення візуалізації ідеї-переможниці.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Докладніше про контактні скульптури