Проєкт “Місяць фінансової обізнаності й творчості”

1.АНОТАЦІЯ ПРОЄКТУ
1.1.Розширена назва проєкту:
“Місяць фінансової обізнаності й творчості”: Здобуття навичок фінансової грамотності через тренінги, фінансові ігри, зв’язки з математикою і творчість.
1.2.Ініціативна група “Нам не байдуже”:
Чуприна Наталія Володимирівна
Вожжов Сергій Анатолійович
Ануфрієв Володимир Ігорьович
1.3.ПІБ керівника проєкту
Чуприна Наталія Володимирівна
1.4.Акаунт у Facebook керівника проєкту – Наталия Чуприна
1.5.Яка мотивація реалізації проєкту:
Україна потребує фінансово грамотних і відповідальних людей. Для розвитку будь-якої громади необхідно спрямовувати увагу на фінансову обізнаність членів громади, починаючи з дитячого віку.
До війни ми мали достатньо малий відсоток фінансово грамотних людей, що вміють будувати власні бізнеси, хоч тема вже стала актуальною серед дітей та дорослих. Сьогодні багато людей втратили звичну роботу, оплату праці й вимушені були покинути власні домівки, отримавши статус ВПО.
Про складні речі у сфері бізнесу і фінансів, особисті стратегії взаємодії з грошима й фінансову обізнаність дітей, підлітків, дорослих, членів громади зрозумілою мовою, цікаво і практично, системно і творчо.
1.6.Місце реалізації проєкту:
Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення, Боярка, вул. Хрещатик 83
1.7.Коротке резюме керівника проєкту:
Чуприна Наталія Володимирівна, президент ГО “Асоціація коучів і фасилітаторів освіти”, керівник Департаменту освіти, розвитку і виховання ГО “Геаполітичний альянс жінок”, коуч, тренер, фасилітатор, має досвід керівництва й реалізації проєктів як від громадських організацій, так і творчих груп; формування грантових заявок, заявок на громадський бюджет міст Києва і Боярки, а також автор навчальних курсів “Мій курс як успішний проєкт”, “EdScrum – дієва методологія освітніх команд і НУШ”, “Ментор MasterMinds-груп в освіті й не тільки. Фасилітація освітніх процесів”, що ґрунтуються на проєктній діяльності
2.ОПИС ПРОЄКТУ
2.1.Проблема, яку має вирішити проєкт:
Підвищити рівень фінансової обізнаності членів громади будь-якої вікової категорії, що спонукає до дій на шляху покращення свого фінансового становища і сприятиме розвитку та заможності всієї громади. Адже фінансово обізнані громадяни є основою успішного розвитку громади, почуваються захищеними, піклуються про добробут і фінансову незалежність на кожному етапі життя, завчасно формують фінансову подушку безпеки на випадок криз та форс-мажорних ситуацій.
2.2.Цільова група:
Цільова аудиторія – всі, кому важливо бути фінансово грамотними, відповідальним за рух коштів у своєму житті, мають ризик втрати роботи та є майбутнім для розвитку громади і країни, а саме – діти, підлітки, вчителі, батьки, громада, в тому числі ВПО.
2.3.Як проєкт допоможе цільовій групі у розв’язання цієї проблеми:
Протягом місяця діти, підлітки, в тому числі з сімей ВПО, занурюються у тему фінансової обізнаності й творчості через низку заходів, що включають просвітництво, тренінгове навчання, участь у фінансових іграх і грі-тренінгу “Лісові комерсанти”, грі-тренінгу “Моделювання творчих проєктних задач на тему “Математика і гроші” і досвіду подачі на конкурс, виставці малюнків і творів “Гроші в нашому житті”, підтримці ініціатив навчальних закладів, центрів розвитку, організацій, компаній в заходах з теми фінансової грамотності та узагальненні у випуску першого онлайн альманаху “Місячник фінансової грамотності й обізнаності” Боярської громади.
2.4.Мета проєкту:
Збільшити кількість фінансово грамотного населення Боярської громади, здатного покращити власне фінансове становище і сприяти розвитку громади шляхом організації й проведення заходів, що включають просвітництво, тренінгове навчання, участь у фінансових іграх, іграх-тренінгах, виставці й проєктній діяльності через впровадження місячника фінансової обізнаності й творчості для різних вікових груп.
2.5.Завдання проєкту:
– Показати закони фінансового світу через просвітницькі творчі зустрічі, навчальні тренінги, фінансові ігри, проєктну діяльність
– Надати потрібні базові знання з управління фінансами та спонукати почати застосовувати їх на практиці.
– Допомогти здобути навички планування і розподілу ресурсів, прийняття рішень, відповідальності за рішення, бути здатними різними, екологічними способами забезпечувати приріст коштів
– Допомогти здобувати навички та досвід вчитися вирішувати самостійно, діяти ефективно і приймати наслідки своїх рішень в безпечному, ігровому середовищі.
– Допомогти сформувати зважене ставлення до власних трудовитрат, навчиться чіткіше формулювати життєві й фінансові цілі.
– Залучити дітей та підлітків до творчості й активної участі у виставці малюнків і творів “Гроші в нашому житті”
– Навчити дітей та підлітків моделювати творчі, власні задачі в темі “Математика і гроші” через проєктну діяльність та подавати їх на конкурс
– Показати як орієнтуватися у вирі фінансових можливостей, ефективно заощаджувати та інвестувати власні кошти у власний добробут, розвиток громади, країни.
– Ознайомити з правилами фінансової безпеки, способами ефективного користування грошима, зокрема у розв’язання таких задач, як планування сімейного бюджету, грамотне управління власними ресурсами, створення джерел пасивного доходу, управління витратами, розумне користування банківськими послугами, забезпечення майбутнього для дітей та достойної пенсії.
2.6.Сума, яка очікується від Фонду
25000 грн
2.7.На що будуть витрачені кошти:
– оплата праці керівнику проєкту (5000 грн)
– розроблення методологій організації і проведення проєктних робіт “Моделювання творчих проектних задач на тему “Математика і гроші” та “Правила коштів в моєму житті” для навчальних закладів, центрів розвитку Боярської громади (3000 грн)
– Тренінг з фінансової грамотності для вчителів, батьків, громади (2000 грн)
– Гра-тренінг “Лісові комерсанти” (3000 грн)
– призовий фонд активної участі у місячнику (1500 грн)
– забезпечення заходів канцелярськими товарами (720 грн)
– витратні матеріали (1500 грн)
– проїзд і проживання тренера з фінансової грамотності (2600 грн)
– Закупівля 6 книг “Мрія на мільйон. Рушай у світ грошей та бізнесу” для шкільних державних бібліотек м. Боярки (1680 грн)
– Підтримка ініціатив навчальних закладів, центрів розвитку, організацій, компаній в заходах з теми фінансової грамотності (3000 грн)
– випуск першого онлайн альманаху “Місячник фінансової грамотності і обізнаності” Боярської громади (1000 грн)
2.8.Власний внесок та/чи внесок партнерів
– залучення волонтерів до організації та проведення заходів,
– приміщення для проведення тренінгів,
– залучення волонтерів до організації проведення ігор,
– менторський супровід ігор,
– підтримка ініціатив навчальних закладів, центрів розвитку, організацій,
– робота в соціальних мережах.
2.9.Очікувані результати проєкту
– Понад 250 членів громади протягом місяця долучаться до заходів з фінансової обізнаності
– Буде проведено понад 6 фінансових ігор для дітей, підлітків, дорослих
– Буде проведено 2 ігрових тренінги й отримано новий досвід участі в заходах нетрадиційного формату
– Різновікові групи населення громади отримають базові знання з управління фінансами та зможуть почати застосовувати їх на практиці
– Навчальні заклади м. Боярка отримають 5 книг-тренінгів “Мрія на мільйон. Рушай у світ грошей та бізнесу”, які зможуть використовувати у своїй навчальній роботі з дітьми, запрошувати інші заклади, консультуватись з автором книги, Сергієм Вожжовим
– Результати місячника будуть узагальнені в першому випуску онлайн альманаху “Місячник фінансової грамотності й обізнаності” Боярської громади, що спонукатиме до дій, підтримки й потреби в таких системних заходах
– У значної кількості учасників заходів сформується відповідальне ставлення до фінансів у своєму житті, потреба в додаткових навичках для власного розвитку, розуміння зв’язків власного добробуту і добробуту громади
– Розвиток критичного мислення, мислення росту і дослідницької компетентності
– Збудження потреби бути фінансово незалежними громадянами заможної країни, жити в заможній громаді та бачення конкретних кроків для цього.