Положення

ПОЛОЖЕННЯ
про БЗкошт: Спільнокошт Земляків

1.Загальні положення
1.1. «БЗкошт: Спільнокошт Земляків» (далі – БЗкошт)  діє в рамках Статуту благодійної організації “Фонд Боярської громади” (далі – Фонд), регламентується відповідною Благодійною програмою та цим Положенням (далі – Положення).
1.2. Положення є внутрішнім документом Фонду та визначає процедуру збору коштів на рахунок БЗкошту з наступним періодичним проведенням конкурсів соціальних проєктів (далі – Конкурси), на які подаються соціальні проєкти (далі — Проєкти), розроблені громадськими організаціями, творчими спілками, ініціативними групами та фізичними особами для отримання фінансової підтримки.
1.3. Мета БЗкошту – згуртувати земляків навколо добрих корисних справ та сприяти розвитку локальної філантропії.
1.4. Збором пожертв та проведенням регулярних Конкурсів керує Оргкомітет БЗкошту (далі – Оргкомітет).

2.Група у соціальній мережі Facebook «Боярка. Боярське земляцтво»
2.1. Група «Боярка. Боярське земляцтво» (далі – БЗ) – це відома спільнота у соціальній мережі Facebook (далі – FB), на базі якої відбувається залучення боярчан до проєктної та благодійної діяльності.
2.2. У БЗ проходить попереднє обговорення та рекламування Проєктів.

3.Закрита група FB «Клуб благодійників БЗ»
3.1. Група «Клуб благодійників БЗ» (далі – Клуб благодійників) – це закрита група у FB, що об’єднує донаторів БЗкошту та створена для голосувань за Проєкти в номінації “Вибір донаторів”.
3.2. Членами Клубу благодійників можуть бути всі, хто регулярно робить благодійні внески на соціальні проєкти для Боярської громади, а також ті, хто заслужили членство безоплатною працею у БЗкошті.

4.Права та обов’язки Оргкомітету
4.1. Діяльність БЗкошту координується Оргкомітетом, який має право вносити зміни до цього Положення.
4.2. Оргкомітет призначається Правлінням.
4.3. Оргкомітет складається щонайменше з 3-х осіб – голови та членів Оргкомітету.
4.4. До Оргкомітету мають право входити виключно офіційні члени Фонду та члени Правління.
4.5. Усі члени Оргкомітету мають бути донаторами або волонтерами БЗкошту.
4.6. Принаймні один із членів Оргкомітету має бути адміністратором БЗ та групи «Клуб благодійників БЗ».
4.7. Оргкомітет має право визначати:
– правила приєднання до БЗкошту;
– порядок збору та розмір благодійних внесків;
– періодичність та формат проведення Конкурсів;
– тематику Проєктів, що подаються на кожен конкретний Конкурс;
– суми, що виділяються на Проєкти в кожній номінації;
– додаткові номінації за наявності коштів;
– форму заявки;
– правила голосування;
– процедуру жеребкування;
– порядок звітності тощо.
4.8. Оргкомітет звітується перед Правлінням Фонду про проведені Конкурси та готує проєкти документів, що стосуються БЗкошту.
4.9. Робота членів Оргкомітету за рішенням Правління може оплачуватися в рамках адміністративних витрат Фонду.

5.Порядок збору благодійних пожертв на БЗкошт:
5.1. БЗкошт формується із благодійних внесків, які здійснюють благодійники (далі – Донатори) на рахунок БЗкошту.
5.2. Кошти БЗкошту спрямовуються на Проєкти-переможці, що визначаються в ході регулярних Конкурсів за процедурою, викладеною в оголошенні про Конкурс.
5.3. Пожертви можуть бути як разовими, так і регулярними (щомісячними чи щорічними), але до Клубу благодійників входять лише постійні донатори.
5.4. Сума регулярних внесків до БЗкошту довільна. Кожен сам визначає, яку регулярну суму він зможе жертвувати щомісяця або пожертвувати разово.
5.5. До 20% всіх пожертв може бути спрямовано на адміністративні витрати Фонду згідно з Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

6.Права Донаторів
6.1. Донатором БЗкошту, може бути кожен, хто розділяє принципи Фонду; визнає Положення про діяльність БЗкошту; довіряє Правлінню Фонду та Оргкомітету; погоджується, що пожертвувані кошти підуть на Проєкти для Боярської громади.
6.2. Якщо Донатор робить регулярні внески від 50 грн щомісяця або 600 грн на рік, він має право входити до Клубу благодійників та голосувати за визначення Проєктів-переможців.
6.3. За погодженням з Оргкомітетом, донатор може робити внески за іншу особу або ж, зробивши благодійний внесок,  делегувати іншій особі право бути членом Клубу благодійників і відповідно брати участь у голосуванні.

7.Порядок проведення Конкурсів у рамках БЗкошту
7.1. З метою прозорого використання зібраних коштів періодично проводяться  Конкурси, прив’язані до сезону, коли планується реалізація проєктів (зима, весна, літо, осінь). Періодичність та дати проведення Конкурсів визначає Оргкомітет по мірі накопичення коштів.
7.2. Оголошення про Конкурс розміщується на сайті БЗкошту, офіційній сторінці у FB і в БЗ. Оголошення має містити дату виставлення Проєктів на обговорення; термін, відведений на голосування тощо.
7.3. Після розгляду Оргкомітетом Проєкти, що відповідають вимогам, виставляються на сайт Фонду та публічне обговорення в БЗ.
7.4. Після публічного обговорення Оргкомітет виставляє проєкти на голосування.
7.5. Голосування з визначення переможців Конкурсу відбувається в закритій групі FB “Клуб благодійників БЗ” у терміни, визначені Оргкомітетом. Голоси, подані після офіційного завершення голосування, не враховуються.
7.6. Донатори можуть проголосувати за один або більше проєктів залежно від правил голосування, вказаних в оголошенні конкретного Конкурсу. Дозвляється переголосовувати.
7.7. У ході Конкурсу перемагають Проєкти у номінаціях:
(1) «Вибір Донаторів» – проєкт/проєкти, що отримали згідно з голосуванням Донаторів просту більшість голосів.
(2) «Вибір Фонду» – проєкт, обраний Правлінням Фонду.
(3) «Випадковий вибір» – проєкт, обраний шляхом жеребкування з-поміж тих, що не пройшли за першими двома номінаціями.
7.8. Кількість номінацій може бути збільшена або зменшена рішенням Оргкомітету, що відбивається в Оголошенні Конкурсу.
7.9. Оголошення результатів Конкурсу розміщується на сайті БЗкошту упродовж 3-х днів з моменту визначення переможців за всіма номінаціями.
7.10. Пожертви,  що залишилися після проведення чергового конкурсу, можуть бути спрямовані рішенням Правління Фонду на окремий проєкт або збережені до наступного Конкурсу.
7.11. Проєкти, що не перемогли, можуть подаватися на наступні Конкурси чи виставлятися Оргкомітетом (за згоди авторів)  на збір коштів за окремою процедурою.
7.12. За рішенням Оргкомітету, можливе проведення Конкурсів в інших форматах, що відображається в оголошенні кожного конкретного Конкурсу.
7.13. Допускаються Конкурси, в яких за виставлені проєкти донатори “голосують грошима”. У цьому випадку виграє проєкт, на який було зібрано найбільшу суму. При цьому кошти, зібрані на інші проєкти, переходять на рахунок проєкту, який переміг.
7.14. За рішенням Оргкомітету, можливе також оголошення збору коштів на один резонансний проєкт, про що повідомляється в оголошенні спільнокошту.
7.15. Якщо донатор висловив побажання спрямувати певну суму на фінансування одного з проєктів, що не перемогли, рішенням Правління фонду це здійснюється лише у випадку, якщо донат повністю покриває суму, необхідну для реалізації проєкту.

8.Вимоги до авторів проєктів
8.1. Автор проєкту має бути громадянином України та досягти віку 18 років.
8.2. Конкурсні пропозиції осіб, що не досягли 18 років або громадян інших держав, подаються від імені повнолітнього громадянина України, що бере на себе відповідальність за реалізацію проєкту.
8.3. Автор проєкту має бути користувачем Facebook, членом БЗ та донатором БЗкошту.
8.4. Якщо автор проєкту хоче брати участь у голосуванні з визначення Проєктів-переможців, він має бути членом Клубу благодійників. У цьому випадку він матиме право подати голос за свій проєкт також.

9.Вимоги до Проєктів
9.1. Проєкти можуть подаватися громадськими організаціями, творчими спілками, ініціативними групами та фізичними особами віком від 18 років.
9.2. Кожен суб’єкт має право подати на один Конкурс не більше 2-х Проєктів.
9.3. Бюджет Проєкту не має перевищувати оголошену Оргкомітетом суму.
9.4. Заявка на Конкурс подається шляхом подання проєкту та бюджету до нього. Форму подачі на кожен Конкурс визначає Оргкомітет.
9.5. Перед виставленням Проєкту на обговорення в БЗ, він має бути розглянутий та затверджений Оргкомітетом.
9.6. Проєкт має відповідати таким критеріям:
– Проблема, на вирішення (послаблення) якої спрямований проєкт, має бути чітко окреслена.
– Проєкт має бути реалізованим на території міста Боярка.
– Проєкт має бути цілісним, а не частиною іншого проєкту.
– Опис проєкту має бути лаконічним і зрозумілим.
– Витрати, передбачені Проєктом, мають бути в разі перемоги чітко розписані в запропонованій формі бюджету.
– Сума, закладена Проєктом на оплату праці, має бути аргументована, не перевищувати середні показники оплати аналогічних робіт по країні, а також становити не більше 40% від загальної суми бюджету проєкту.
– Якщо проєкт подає підприємець, чия продукція закупатиметься за проєктом, оплата праці не передбачається.
– У сканованому вигляді має бути надана письмова згода власника (розпорядника, балансоутримувача), якщо за проєктом передбачено встановлення, ремонт або інші заходи, до яких залучено об’єкт нерухомості, земельну ділянку або іншу власність.
– Проєкт має містити конкретні (обчислювані) показники результатів проєкту та зобов’язання щодо публічного висвітлення ходу та результатів проєкту: світлини «до» і «після» тощо.
9.7.Не приймаються до розгляду проєкти, які:
– Спрямовані на допомогу окремим фізичним особам;
– Будь-яким чином дотичні до політики, зокрема спрямовані на піар партійних брендів чи окремих політиків тощо;
– Ідуть усупереч чинному законодавству;
– Не мають письмової згоди власника (розпорядника, балансоутримувача), якщо за проєктом передбачено встановлення, ремонт або інші заходи, до яких залучено об’єкт нерухомості, земельну ділянку або іншу власність.
– Від автора, що виграв у попередньому конкурсі;
– Від автора, який не виконав фінансові зобов’язання за попереднім проєктом.
9.8. Оплата праці виконавця проєкту відбувається шляхом укладання договору ЦПХ чи шляхом перерахування на ФОП автора проєкту чи безпосереднього виконавця.
9.9. Кошти на закупівлю матеріалів, необхідних для втілення проєкту, виділяються на початку реалізації Проєкту. Кошти за пророблену роботу – по закінченню проєкту згідно з актом виконаних робіт.
9.10. Якщо автор проєкту не досяг обіцяного результату проєкту, він зобов’язаний повернути закуплені матеріали або відшкодувати їх вартість. До подальших Конкурсів такий автор не допускається.

10.Конфлікт інтересів
10.1. Члени Правління, члени Оргкомітету та Члени Фонду мають право подавати на Конкурси власні Проєкти.
10.2. Проєкти, подані членами Правління та членами Оргкомітету, не можуть перемагати в номінації «Вибір Фонду».