Положення

ПОЛОЖЕННЯ
про БЗкошт: збір пожертв на конкурси соціальних проєктів

1.Загальні положення
1.1. «БЗкошт: збір пожертв на конкурси соціальних проєктів» (далі – БЗкошт) – це окремий проєкт благодійної організації «Фонд Боярської громади» (далі – Фонд).
1.2. БЗкошт регламентується Статутом Фонду та цим Положенням (далі – Положення).
1.3. Положення є внутрішнім документом Фонду та визначає процедуру збору коштів на окремий рахунок з наступним періодичним проведенням конкурсів соціальних проєктів (далі – Конкурси), на які подаються розроблені громадськими організаціями, творчими спілками, ініціативними групами та фізичними особами соціальні проєкти (далі — Проєкти), для реалізації яких надається фінансова підтримка БЗкоштом.
1.4. Мета БЗкошту – згуртувати земляків навколо добрих корисних справ.
1.5. Збором пожертв та проведенням регулярних Конкурсів керує Оргкомітет БЗкошту (далі – Оргкомітет).

2.Група у соціальній мережі Facebook «Боярка. Боярське земляцтво»
2.1. Група «Боярка. Боярське земляцтво» (далі – БЗ) – це відома спільнота у соціальній мережі Facebook (далі – FB) , на базі якої створено та функціонує БЗкошт.
2.2. У БЗ відбувається попереднє обговорення Проєктів.

3.Закрита група FB «Клуб благодійників БЗ»
3.1. Група «Клуб благодійників БЗ» (далі – Клуб благодійників) – це закрита група у соціальній мережі Facebook, створена для Донаторів БЗкошту.
3.2. Членами Клубу благодійників можуть бути:
– донатори БЗкошту, що роблять регулярні перерахування (щомісяця чи щороку);
– волонтери БЗкошту, що заробляють членство регулярною безоплатною працею.

4.Права та обов’язки Оргкомітету
4.1. Діяльність БЗкошту координується Оргкомітетом. У разі необхідності внесення змін до Положення, Оргкомітет подає свої пропозиції до Правління.
4.2. Оргкомітет призначається Правлінням.
4.3. Оргкомітет складається щонайменше з 2-х осіб – голови Оргкомітету та заступника.
4.4. До Оргкомітету мають право входити:
– члени Правління Фонду;
– офіційні члени Фонду.
4.5. Усі члени Оргкомітету мають бути донаторами або волонтерами БЗкошту.
4.6. Щонайменше один із членів Оргкомітету має бути адміністратором БЗ та групи «Клуб благодійників БЗ».
4.7. Оргкомітет має право визначати:
– правила приєднання до БЗкошту;
– порядок збору та розмір пожертв;
– періодичність проведення Конкурсів;
– тематику Проєктів, що подаються на кожен конкретний Конкурс;
– суми, що виділяються на Проєкти в кожній номінації;
– додаткові номінації Проєктів-переможців за наявності коштів;
– форму заявки;
– правила голосування;
– процедуру жеребкування;
– порядок звітності тощо.
4.8. Оргкомітет звітується перед Правлінням Фонду про проведені Конкурси та готує проєкти документів, що стосуються БЗкошту.
4.9. Робота членів Оргкомітету за рішенням Правління може оплачуватися в рамках адміністративних витрат Фонду.
5.Порядок збору благодійних пожертв на БЗкошт
5.1. БЗкошт формується із благодійних внесків благодійників (далі – Донаторів), що надійшли на окремий рахунок Фонду.
5.2. Кошти БЗкошту спрямовуються на Проєкти, що визначаються в ході регулярних Конкурсів за процедурою, регламентованою цим Положенням.
5.3. Пожертви можуть бути як разовими, так і регулярними:  приміром, щомісячними чи щорічними.
5.4. Сума регулярних внесків до БЗкошту довільна. Кожен сам визначає, яку регулярну суму він зможе жертвувати щомісяця або пожертвувати разово. Але увійти до Клубу благодійників мають право лише ті, хто жертвує не менше 50 грн на місяць, 300 грн за пів року чи 600 грн за рік.
5.5. До 20% всіх пожертв спрямовується на адміністративні витрати Фонду.

6.Права Донаторів
6.1. Донатором, що наповнює БЗкошт, може бути кожен, хто розділяє принципи Фонду; поважає правила формування БЗкошту; довіряє Правлінню та Оргкомітету; погоджується, що пожертвувані кошти підуть на Проєкти для Боярської громади.
6.2. Якщо Донатор робить щомісячні або щорічні внески на суму не меншу за 50 грн. на місяць, 300 за пів року чи 600 грн. за рік, він має право входити у групу Клубу благодійників та голосувати за визначення Проєктів-переможців.
6.3. За погодженням з Оргкомітетом донатор може робити внески за іншу особу або ж  делегувати іншим право бути членом Клубу благодійників і відповідно брати участь у голосуванні.
6.4. Донатор може робити разові, нерегулярні внески або регулярні внески на суму до 50 грн., але в цьому разі він не зможе бути членом Клубу благодійників і відповідно не матиме жодного впливу на процес обрання Проєктів-переможців.
6.5. Якщо Донатор припиняє або тимчасово зупиняє регулярні пожертви, його виключають  з Клубу благодійників. Після відновлення благодійних внесків його поновлюють.

7.Порядок проведення Конкурсів у рамках БЗкошту
7.1. З метою прозорого використання зібраних коштів періодично проводяться Конкурси. Періодичність та дати проведення Конкурсів визначає Оргкомітет. Це може бути щомісяця, щокварталу або в міру накопичення коштів.
7.2. Оголошення про Конкурс розміщується на сайті Фонду, офіційній сторінці у FB і в БЗ. Оголошення має містити дату виставлення Проєктів на обговорення; термін, відведений на голосування тощо.
7.3. Після розгляду Оргкомітетом Проєкти, що відповідають вимогам, виставляються на сайт Фонду та публічне обговорення в БЗ.
7.4. Після публічного обговорення Оргкомітет виставляє проєкти на голосування.
7.5. Голосування з визначення переможців Конкурсу відбувається в закритій групі FB “Клуб благодійників БЗ” у терміни, визначені Оргкомітетом. Голоси, подані після офіційного завершення голосування, не враховуються.
7.6. Донатори можуть проголосувати тільки за один проєкт. Упродовж голосування вони можуть переголосовувати, зокрема під кінець голосування віддати свій голос за інший проєкт з числа прохідних.
7.6. У ході Конкурсу перемагають Проєкти у номінаціях:
(1) «Вибір Донаторів» – проєкт (проєкти), що отримав згідно з голосуванням Донаторів просту більшість голосів.
(2) «Вибір Фонду» – проєкт, обраний спільно Правлінням та Оргкомітетом.
(3) «Випадковий вибір» – проєкт (проєкти), обраний шляхом жеребкування з-поміж тих, що не пройшли за першими двома номінаціями.
7.7. На початку діяльності БЗкошту кількість номінацій може бути обмежена рішенням Оргкомітету, що відбивається в Оголошенні Конкурсу.
7.8. Оголошення про результати Конкурсу розміщується на сайті Фонду упродовж 3-х днів з моменту завершення голосування.
7.9. Пожертви, зібрані після оголошення чергового Конкурсу, можуть бути додані до фінансування Проєктів-переможців або спрямовані на наступний Конкурс рішенням Оргкомітету.
7.10. Проєкти, що не перемогли, можуть з дозволу Оргкомітету подаватися на наступні Конкурси чи бути (за згоди авторів) виставлені на збір коштів за окремою процедурою поза БЗкоштом.

8.Вимоги до авторів проєктів
8.1. Автор проєкту має бути громадянином України та досягти віку 18 років.
8.2. Конкурсні пропозиції осіб, що не досягли 18 років або громадян інших держав, подаються від імені повнолітнього громадянина України, що бере на себе відповідальність за реалізацію проєкту.
8.3. Автор проєкту має бути користувачем Facebook, членом БЗ та донатором БЗкошту.
8.4. Якщо автор проєкту хоче брати участь у голосуванні з визначення Проєктів-переможців, він має бути членом Клубу благодійників. У цьому випадку він матиме право подати голос за свій проєкт також.

9.Вимоги до Проєктів
9.1. Проєкти можуть подаватися громадськими організаціями, творчими спілками, ініціативними групами та фізичними особами віком від 18 років.
9.2. Кожен суб’єкт має право подати на один Конкурс не більше 2-х Проєктів.
9.3. Бюджет Проєкту не має перевищувати оголошену Оргкомітетом суму.
9.4. Заявка на Конкурс подається шляхом заповнення Гугл-форми, подання проєкту та бюджету до нього. Форму подачі на кожен Конкурс визначає Оргкомітет.
9.5. Перед виставленням Проєкту на обговорення в БЗ, він має бути розглянутий та затверджений Оргкомітетом.
9.6. Проєкт має відповідати таким критеріям:
– Проблема, на вирішення (послаблення) якої спрямований проєкт, має бути чітко окреслена.
– Проєкт має бути реалізованим на території міста Боярка.
– Проєкт має бути цілісним, а не частиною іншого проєкту.
– Опис проєкту має бути лаконічним і зрозумілим.
– Витрати, передбачені Проєктом, мають бути разі перемоги чітко розписані в запропонованій формі бюджету.
– Сума, закладена Проєктом на оплату праці, має бути аргументована, не перевищувати середні показники оплати аналогічних робіт по країні, а також становити не більше 40% від загальної суми бюджету проєкту.
– Якщо проєкт подає підприємець, чия продукція закупатиметься за проєктом, оплата праці не передбачається.
– У сканованому вигляді має бути надана письмова згода власника (розпорядника, балансоутримувача), якщо за проєктом передбачено встановлення, ремонт або інші заходи, до яких залучено об’єкт нерухомості, земельну ділянку або іншу власність.
– Проєкт має містити конкретні (обчислювані) показники результатів проєкту та зобов’язання щодо публічного висвітлення ходу та результатів проєкту: світлини «до» і «після» тощо.
9.7.Не приймаються до розгляду проєкти, які:
– Спрямовані на допомогу окремим фізичним особам;
– Будь-яким чином дотичні до політики, зокрема спрямовані на піар партійних брендів чи окремих політиків тощо;
– Ідуть усупереч чинному законодавству;
– Не мають письмової згоди власника (розпорядника, балансоутримувача), якщо за проєктом передбачено встановлення, ремонт або інші заходи, до яких залучено об’єкт нерухомості, земельну ділянку або іншу власність.
– Від автора, що виграв у попередньому конкурсі;
– Від автора, який не виконав фінансові зобов’язання за попереднім проєктом.
9.8. Оплата праці виконавця проєкту відбувається шляхом укладання договору ЦПХ чи шляхом перерахування на ФОП автора проєкту чи безпосереднього виконавця.
9.9. Кошти на закупівлю матеріалів, необхідних для втілення проєкту, виділяються на початку реалізації Проєкту. Кошти за пророблену роботу – по закінченню проєкту згідно з актом виконаних робіт.
9.10. Якщо автор проєкту не досяг обіцяного результату проєкту, він зобов’язаний повернути закуплені матеріали або відшкодувати їх вартість. До подальших Конкурсів такий автор не допускається.

10.Конфлікт інтересів
10.1. Члени Правління, члени Оргкомітету та Члени Фонду мають право подавати на Конкурси власні Проєкти.
10.2. Проєкти, подані членами Правління та членами Оргкомітету, не можуть перемагати в номінації «Вибір Фонду».

11.Прикінцеві положення
11.1. Перший рік БЗкошт діє в тестовому режимі.